Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà và đất tại Thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:00 11/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 14/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền; địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Nhà và đất Thửa đất số: 884, tờ bản đồ số: 01. (Nay là Thửa đất số: 194, tờ bản đồ số: 82) tại Thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:

a. Quyền sử dụng đất:

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 017238 ngày 20/7/1991 của UBND huyện Phong Điền, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: 00183 QSDĐ 01; Trích lục Bản đồ địa chính ngày 18/9/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Điền.

- Thửa đất số: 884, tờ bản đồ số: 01. (Nay là Thửa đất số: 194, tờ bản đồ số: 82).

- Chi tiết kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính ngày 18/9/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Điền.

- Địa chỉ: Thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 1300,2 m(Một nghìn ba trăm phẩy hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1300,2 m; Sử dụng chung: Không.

- Mục đích sử dụng: Đất ở, đất vườn;  Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Ghi chú: Trên thửa đất có 16,1 m2 đất thuộc chỉ giới quy hoạch.  

b. Tài sản gắn liền với đất:  Một (01) ngôi nhà cấp IV, tường xây gạch, quét vôi, nền láng xi măng, diện tích: 45,5 m2. Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 1709/CTTĐG - CNHUE ngày 08/10/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC. (Tài sản gắn liền với đất: Chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).     

2. Hồ sơ, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 017238 ngày 20/7/1991 của UBND huyện Phong Điền, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: 00183 QSDĐ 01; Trích lục Bản đồ địa chính ngày 18/9/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Điền.

3. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 769.582.025 đồng. (Bảy trăm sáu mươi chín triệu năm trăm tám mươi hai nghìn không trăm hai mươi lăm đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng tài sản. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... (nếu có) liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại vị trí thửa đất số: 884, tờ bản đồ số: 01. (Nay là Thửa đất số: 194, tờ bản đồ số: 82); Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

b. Xem giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: vào các ngày 06 và 07 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo  Thông báo này từ ngày 11 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ 00 ngày 13 tháng 12 năm 2018 và nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

c. Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá Bằng bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền./.