Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà và đất Lô B29, Khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ (nay đường Phùng Chí Kiên), phường Xuân Phú, thành phố Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 26/07/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế chuyển giao, như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a. Thửa đất:

  - Thửa đất số: 189, tờ bản đồ số: 36

- Địa chỉ: Lô B29, Khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ (nay đường Phùng Chí Kiên), phường Xuân Phú, thành phố Huế.

  - Diện tích: 200,0 m2 (Hai trăm mét vuông).

  - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 200,0 m2; Sử dụng chung: Không

  - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 200,0 m2;  Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Nhận chuyển nhượng).

b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

  - Diện tích xây dựng: 143,9 m2; Diện tích sàn: 438,0 m2

- Kết cấu: Tường gạch, khung BTCT, mái ngói; Số tầng: 03

 (Chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 768105 do UBND thành phố Huế cấp ngày 23/02/2013). 

2. Nơi có tài sản đấu giá: Lô B29 Khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ (nay đường Phùng Chí Kiên), phường Xuân Phú, thành phố Huế.

3. Người có tài sản đấu giá giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế, số 72 Hùng Vương, thành phố Huế.

4. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 768105 do UBND thành phố Huế cấp ngày 23/02/2013.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá   

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 23/7/2019 tại Lô B29, Khu quy hoạch Khu trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 23/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 8.100.000.000 đồng.

Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng tài sản do người có tài sản kê khai nộp; phí trước bạ tài sản, chi phí đăng ký tài sản và phí công chứng tài sản ...do người trúng đấu giá kê khai nộp theo quy định hiện hành.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:      

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 1.300.000.000 đồng. Khách hàng nộp từ ngày 23/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2019 và nộp vào tài khoản số 40092010027220 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế. Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo này (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2019).

c. Bước giá: 150.000.000 đồng.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 ngày 26/7/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.