Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà số 46 Phạm Đình Hổ, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 21/11/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

1.  Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 252(90-2 cũ), tờ bản đồ số 18, địa chỉ: 46 (31 cũ) Phạm Đình Hổ, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 110782 do UBND TP Huế cấp ngày 10/6/2015, số vào sổ cấp giấy: CH/00647-2015 06-099 mang tên bà Nguyễn Thị Phương Thu với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số 252 (90-2 cũ), tờ bản đồ số: 18,

- Địa chỉ thửa đất: 46 (31 cũ) Phạm Đình Hổ, phường Thuận Lộc, thành phố Huế,

- Diện tích: 88m(Bằng chữ: Tám mươi tám mét vuông),

- Diện tích sử dụng: Sử dụng riêng: 88m2; Sử dụng chung: Không,

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị,

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài,

- Nguồn gốc sử dụng đất: Được tặng cho được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ,

- Diện tích xây dựng: 70,5 m2,

- Diện tích sàn: 146,7 m2,

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng,

- Cấp (Hạng): III

- Thời hạn sở hữu: -/-,

c. Công trình xây dựng khác: -/-

d. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-

đ. Cây lâu năm: -/-

e. Ghi chú:

Nơi có tài sản đấu giá: tại thửa đất số 252(90-2 cũ), tờ bản đồ số 18, địa chỉ: 46 (31 cũ) Phạm Đình Hổ, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 2.044.642.258 đồng (Hai tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn, hai trăm năm mươi tám đồng).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2019; Và nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo đấu giá tài sản là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 18/9/2019).

c. Bước giá (Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là: 10.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế