Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà đất số 11/24 (cũ 18/5) Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 14/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 17/02/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà, đất tại 11/24 Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, thành phố Huế với đặt điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 229 (cũ 55-2), tờ bản đồ số: 22

- Địa chỉ: 11/24 (cũ 18/5) Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 189,0 m2 (Một trăm tám mươi chín mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

b. Tài sản gắn liền vơi đất: Nhà ở; Diện tích xây dựng: 23,0 m2, Diện tích sử dụng: 23,0 m2.

(Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nà ở và sử dụng đất ở số 330106 do UBND thành phố Huế cấp ngày 14/02/2002 và Bản vẽ hiện trạng nhà đất số 1061 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế lập ngày 22/4/2019).

2. Nơi có tài sản đấu giá: 11/24 (cũ 18/5) Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá      

a. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm đến hết ngày 07/02/2020 để được Trung tâm và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem tài sản.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020 tại Trung tâm.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 14/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Giá khởi điểm của tài sản: 3.258.210.000 đồng. Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế thu nhập chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa vật kiến trúc; Chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và quyền sở hữu tài sản, phí công chứng, chi phí đăng ký tài sản.

7.  Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 17/02/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com