Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà đất số 02 Hồ Xuân Hương
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 16/09/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 19/09/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản; Giá khởi điểm tài sản; Hồ sơ, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và Người có tài sản đấu giá:

1.  Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số T.1428, tờ bản đồ số 02, địa chỉ: số 04B đường Hồ Xuân Hương (nay là số 02 đường Hồ Xuân Hương), phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số BC 3301081527 ngày 07/4/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hồ sơ gốc số 0003 với đặc điểm như sau:

a.   Nhà ở: địa chỉ: 4B đường Hồ Xuân Hương, phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là số 02 đường Hồ Xuân Hương).

-       Tổng diện tích sử dụng: 78,9 m2, diện tích xây dựng 85,9 m2

-       Kết cấu nhà: Tường + khung BTCT chịu lực. Số tầng: 01.

b.  Đất ở: Thửa đất số T.1428, tờ bản đồ số 02.

-       Diện tích: 123,0 m2.

-       Hình thức sử dụng: Riêng: 123,0 m2, Chung: / m2.

Nơi có tài sản đấu giá: tại thửa đất số T.1428, tờ bản đồ số 02, địa chỉ: số 04B đường Hồ Xuân Hương (nay là số 02 đường Hồ Xuân Hương), phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.639.576.533 đồng (Một tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi sáu nghìn, năm trăm ba mươi ba đồng).

(Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản). Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... có liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án theo Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 32A/2014/QĐST-KDTM ngày 19/6/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Huế; Quyết định Thi hành án theo đơn yêu cầu số 1090/QĐ-CCTHADS ngày 19/5/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định về việc sửa đổi quyết định về thi hành án số 41/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 03/QĐ-CTHADS ngày 14/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế và Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 28/6/2018, Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 12/9/2018; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 32A/2014/QĐST-KDTM ngày 19/6/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Huế; Quyết định Thi hành án theo đơn yêu cầu số 1090/QĐ-CCTHADS ngày 19/5/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định về việc sửa đổi quyết định về thi hành án số 41/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 03/QĐ-CTHADS ngày 14/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế và Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 28/6/2018, Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 12/9/2018; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số BC 3301081527 ngày 07/4/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hồ sơ gốc số 0003; Chứng thư thẩm định giá số 1759/CTTĐG-CNHUE ngày 15/10/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về TS-BĐS DATC chi nhánh Huế; Quyết định số 437/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 01 năm 2019 về việc giảm giá tài sản (lần 1); Quyết định số 24/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 3 năm 2019 về việc giảm giá tài sản (lần 2); Quyết định số 39/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 6 năm 2019 về việc giảm giá tài sản (lần 3); Quyết định số 56/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 8 năm 2019 về việc giảm giá tài sản (lần 4) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế (đại diện Chấp hành viên), địa chỉ: 16 Xuân Thuỷ, Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 16 tháng 9 năm 2019 tại thửa đất số T.1428, tờ bản đồ số 02, địa chỉ: số 04B đường Hồ Xuân Hương (nay là số 02 đường Hồ Xuân Hương), phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 09/9/2019 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 10, 11 tháng 9 năm 2019.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 16 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 16 tháng 9 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 9 năm 2019; Và nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 160414851003501 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo đấu giá tài sản là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 18/9/2019).

c. Bước giá (Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là: 10.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Về tài chính để tham gia đấu giá; Có năng lực hành vi dân sự và không vi phạm pháp luật; Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành với cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

          III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, số vòng, phương thưc đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Không hạn chế số vòng đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế