Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô hàng hóa các loại do Công an thị xã Hương Thủy chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 16/04/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 19/04/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Công an thị xã Hương Thủy chuyển giao như sau:

1.     Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Giày nữ

Đôi

01

80.000

 

80.000

2

Túi xách nữ

Cái

01

100.000

 

100.000

3

Giày thể thao nam, nữ

Đôi

09

160.000

 

1.440.000

4

Áo quần nữ các loại

Cái

12

100.000

 

1.200.000

5

Giày da nam

Đôi

02

100.000

 

200.000

6

Máy sấy tóc Confu

Cái

01

140.000

 

140.000

7

Áo quần trẻ em

Cái

20

20.000

 

400.000

8

Áo khoác nam

Cái

12

90.000

 

1.080.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

4.640.000

 

(Bằng chữ: Bốn triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng./.)

   2. Cơ quan có tài sản đấu giá: Công an thị xã Hương Thủy.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Công an thị xã Hương Thủy, địa chỉ: 78 Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 11, 12/4/2019, Công an thị xã Hương Thủy, địa chỉ: 78 Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 16/4/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Giá khởi điểm của tài sản: 4.640.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)

       8. Tiền đặt trước: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính ngày 16/4/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 18/4/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

9. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 16/4/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

       11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

       a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

       b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

       12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30’ ngày 19/4/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com