Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô giày dép 3.850.000
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 02/12/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 05/12/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

STT

Tên; chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ ca tang vt

ĐVT

S lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền (đồng)

Tình trạng tang vt

 
 

1

Dép nữ, hiệu MeiJaJa, do nước ngoài sản xuất

đôi

05

110.000

550.000

Còn mới

 

2

Dép nữ, hiệu Shoestore, do nước ngoài sản xuất

đôi

05

110.000

550.000

Còn mới

 

3

Dép nữ, hiệu Weixin, do nước ngoài sản xuất

đôi

05

110.000

550.000

Còn mới

 

4

Giày nữ, hiệu Fashion, do nước ngoài sản xuất

đôi

10

110.000

1.100.000

Còn mới

 

5

Giày nữ, hiệu ViMLY, do nước ngoài ngoài sản xuát

đôi

10

110.000

1.100.000

Còn mới

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

3.850.000

 

 

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang được lưu giữ, bảo quản tại Kho Đội Quản lý thị trường số 2, địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh thừa Thiên Huế.

  c. Người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 126 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh thừa Thiên Huế.

d. Hồ sơ pháp lý của tài sản:

- Quyết định số 143/QĐ-QLTT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 33020065/QĐ-XPHC ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Đội Quản lý thị trường số 2;

- Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 33020025/BB-TT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Đội Quản lý thị trường số 2;

- Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật số 33020144/BB-KT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Đội Quản lý thị trường số 2.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính vào các ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2022 tại nơi có tài sản; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 28 tháng 11 năm 2022 để được tổ chức, hướng dẫn xem tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.850.000 đồng. Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 500.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 30/11/2022 đến ngày 02/12/2022 nộp vào tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Bước giá: 100.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên không hạn chế số vòng đấu giá, thực hiện theo khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00’ ngày 05 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.