Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô Kềm, Mỏ Lết, Mũi khoan... do Đội QLTT số 4 chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 02/04/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 10:00 05/05/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

          Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội Quản lý thị trường số 4 chuyển giao như sau:

  1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

      a, tài sản đấu giá (Do nước ngoài sản xuất):

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Tỷ lệ chất lượng CL(%)

Thành tiền

(đồng)

1

Kềm hiệu SOLEX

Cái

20

20.000

 

400.000

2

Kềm hiệu CROSSMAN

Cái

10

20.000

 

200.000

3

Kềm hiệu HORSE

Cái

50

20.000

 

1.000.000

4

Kềm hiệu BERENT

Cái

50

20.000

 

1.000.000

5

Tuýp chữ T hiệu ROBEL

Cái

60

15.000

 

900.000

6

Mỏ lết hiệu DFJ

Cái

10

45.000

 

450.000

7

Mỏ lết hiệu LUXTOP

Cái

10

45.000

 

450.000

8

Cà lê (phi 8 đến phi 24) hiệu JETT

Bộ

10

100.000

 

1.000.000

9

Tô vít hiệu TOOLS

Cái

60

10.000

 

600.000

10

Tô vít hiệu SOLEX

Cái

60

10.000

 

600.000

11

Mũi khoan hiệu HOLESAW

Cái

18

5.000

 

90.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

6.690.000

       b, Nơi có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4. Địa chỉ: 46 Văn Lang, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      c, Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính số: 0003884/QĐ-TTTHTV ngày 18/3/2019; Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0004527/BB-TTTVPT ngày 18/3/2019 của Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Thừa Thiên Huế và Biên bản định giá tang vật, phương tiện số 15/BB-ĐGTV ngày 15/01/2019 của Đội Quản lý thị trường số 4.  

       2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 28; 29/3/2019 tại Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 46 Văn Lang, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.     

       3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ ngày 02/4/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.                                                                                                                                       

       4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.690.000 đồng.

       5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 bộ.

       6. Tiền đặt trước, bước giá:

       a. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng. (Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày 02; 03 & 04/4/2019).

       b. Bước giá: 50.000 đồng.

       7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

       a. Thời gian: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến 17 giờ 00 ngày 02/4/2019. Địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

        b. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản trên, chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế đấu giá tài sản; Đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp đơn, hồ sơ tham gia đấu giá tài sản và tiền đặt trước theo quy định.

       8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

       9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 ngày 05/4/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 17 Nguyễn Văn linh, phường An Hoà, thành phố Huế.