Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô Đèn Phin, Thố, Hộp đựng thức ăn do Công an thị xã Hương Thủy chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 20/05/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 23/05/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá lô hàng các loại do Công an thị xã Hương Thủy chuyển giao như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 

TT

 

Tên tài sản

 

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Đèn pin Led 2 chóa hiệu KM-8796, công suất 0.5w và 0.7w

Cái

160

18.000

2.880.000

2

Thố đựng thức ăn hiệu Portect Fresh box

Cái

150

29.000

4.1350.000

3

Hộp đựng thức ăn hiệu One Layers Lunch box dung tích 630ml

Cái

150

21.000

3.150.000

 

Tổng cộng

 

 

 

10.380.000

2. Hồ sơ kèm theo tài sản: Công văn số 80/CV-CATX-KTMT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Công an thị xã Hương Thủy; Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm số 06/QĐ-TTTVPT ngày 29/4/2019 của Công an thị xã Hương Thủy; Biên bản định giá trị tài sản và bảng kê chi tiết giá trị tài sản ngày 21/3/2019 của Công an thị xã Hương Thủy.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Công an thị xã Hương Thủy.

4. Nơi có tài sản đấu giá: tại kho của Công an thị xã Hương Thủy, địa chỉ: 78 Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 16, 17/5/2019, tại kho của Công an thị xã Hương Thủy, địa chỉ: 78 Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 20/5/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.  

7. Giá khởi điểm của tài sản: 10.380.000 đồng (Mười triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

9. Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính ngày 20/5/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 22/5/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

10. Bước giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 20/5/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói không hạn chế số vòng đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 23/5/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567,Website: daugiatthue.com