Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô Đèn Phin, Thố, Hộp đựng thức ăn do Công an thị xã Hương Thủy chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 26/07/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá lô hàng các loại do Công an thị xã Hương Thủy chuyển giao như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 

TT

 

Tên tài sản

 

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Đèn pin Led 2 chóa hiệu KM-8796, công suất 0.5w và 0.7w

Cái

160

18.000

2.880.000

2

Thố đựng thức ăn hiệu Portect Fresh box

Cái

150

29.000

4.1350.000

3

Hộp đựng thức ăn hiệu One Layers Lunch box dung tích 630ml

Cái

150

21.000

3.150.000

 

Tổng cộng

 

 

 

10.380.000

2. Giá khởi điểm của tài sản: 10.380.000 đồng (Mười triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 26/7/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567,Website: daugiatthue.com