Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá khu nhà đất Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 11:00 18/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 21/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Huế chuyển giao, như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 118; Tờ bản đồ số: 27.

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 673,5m2 (sáu trăm bảy mươi ba phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng 673,5m2; chung: Không.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích xây dựng: 204,5m2;       - Diện tích sàn: 582,5m2.

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.  - Cấp (hạng): III.

Ghi chú: Thửa đất có 117 m2 thuộc quy hoạch đất giao thông theo quy hoạch chi tiết đô thị An Vân Dương.

(Chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C432570 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 08 tháng 12 năm 2016; Số vào sổ cấp GCN: CS02870; Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ông Tôn Thất Sĩ và bà Nguyễn Thị Hiền Chi chuyển nhượng cho ông Trần Ngọc Tú ngày 28/12/2016).

2. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số C432570 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 08 tháng 12 năm 2016; Số vào sổ cấp GCN: CS02870; Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ông Tôn Thất Sĩ và bà Nguyễn Thị Hiền Chi chuyển nhượng cho ông Trần Ngọc Tú ngày 28/12/2016.

3. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 6.932.182.000 đồng (sáu tỷ chín trăm ba mươi hai triệu một trăm tám mươi hai nghìn đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập, lệ phí công chứng, thuế phi nông nghiệp và các chi phí phát sinh khác (nếu có); Người trúng đấu giá chịu lệ phí sang tên trước bạ và các chi phí khác theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 04, 05 và 06 tháng 11 năm 2018, tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, địa chỉ: Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 11 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:   

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 360.000.000 đồng (ba trăm sáu mươi triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 đến 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2018 nộp vào tài khoản số 500270406001594 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

c. Bước giá: 75.000.000 (bảy mươi lăm triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 11 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

            c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

c. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0914192984, 0975001218, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Huế./.