Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê tài sản công tại Trường Trung cấp Công nghệ số 10
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 26/05/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 29/05/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Trung cấp Công nghệ số 10 tổ chức đấu giá cho thuê có thời hạn tài sản công như sau:

1. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

STT

Đặc điểm, địa điểm tài sản cho thuê

Diện tích (m2)

Số lượng phòng/sân

Giá khởi điểm

(đồng/năm)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá

(đồng)

Tài sản 1

Tầng 2 Ký túc xá từ phòng số 201-210

360

10

180.000.000

36.000.00

3.000.000

Tài sản 2

Phòng làm việc tầng 2 nhà Hiệu bộ

44

01

24.000.000

4.800.000

400.000

Tài sản 3

Phòng làm việc tầng 2 nhà Hiệu bộ

44

01

24.000.000

4.800.000

400.000

Tài sản 4

Sân bóng đá cỏ nhân tạo, gồm: Nền sân, hệ thống chiếu sáng, hệ thống lưới và 02 khung thành, thời gian thuê 05giờ/ngày

2.000

01

97.200.000

19.000.000

1.500.000

2. Mục đích cho thuê, thời gian cho thuê, phương thức nộp tiền thuê tài sản:

a. Mục đích cho thuê:

 - Ký túc xá chỉ dành cho học sinh, sinh viên của các đơn vị có liên kết hoặc thuê cơ sở vật chất với trường, không cho học sinh, sinh viên tự do thuê; chỉ cho thuê tối đa 10 phòng và khi học sinh, sinh viên nhà trường không có nhu cầu.

  - Phòng làm việc tầng 2 nhà Hiệu bộ chỉ cho thuê làm văn phòng đại diện, có nội dung công việc, ngành nghề hoạt động tương đồng với nhà trường.

- Sân bóng đá chỉ cho thuê ngoài giờ làm việc, giờ học.

b. Thời hạn cho thuê: Thời gian hợp đồng cho thuê tối đa 05 năm.

c. Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền hàng năm.

3. Nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá, giấy tờ kèm theo tài sản:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Trường Trung cấp Công nghệ số 10, số 63 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người có tài sản đấu giá: Trường Trung cấp Công nghệ số 10 tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 6873/QĐ-TLĐ ngày 06/03/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của Trường Trung cấp Công nghệ số 10; Quyết định số 30/QĐ-TCCN10 ngày 25/4/2023 của Trường Trung cấp Công nghệ số 10 về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản công; Đề án số 33/ĐA-TCCN10 ngày 24/10/2022 của Trường Trung cấp Công nghệ số 10 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê; Công văn số 35/CV/TCCN10 ngày 25/4/2023 của Trường Trung cấp Công nghệ số 10 về việc triển khai đấu giá cho thuê tài sản công.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và hồ sơ liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 26/5/2023 tại Trường Trung cấp Công nghệ số 10, số 63 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Trường Trung cấp Công nghệ số 10 hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2023, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 17/5/2023.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26/5/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:            

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

TT

Giá khởi điểm tài sản

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

2

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 24/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 26/5/2023 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 116869099999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Huế.

Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ, tên người đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước đấu giá thuê tài sản Trường Công nghệ số 10.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 26/5/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

          b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng, đăng ký tham gia đấu giá, cam kết sử dụng mặt bằng đúng mục đích được giao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của người có tài sản được quy định tại Quyết định số 6873/QĐ-TLĐ ngày 06/03/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công và Đề án số 33/ĐA-TCCN10 ngày 24/10/2022 của Trường Trung cấp Công nghệ số 10, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định (đăng ký tham gia đấu giá theo từng tài sản cho thuê). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Ngoài ra, đối với Phòng làm việc tầng 2 nhà Hiệu bộ người tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh hoạt động ngành nghề tương đồng với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường như tuyển sinh, đào tạo học viên, tư vấn học nghề, tư vấn lao động...

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trường Trung cấp Công nghệ số 10, điện thoại: 0234.3846450.