Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Xe ô tô con 14 chỗ (nhãn hiệu Toyota, số loại Hiace, loại xe: khách, màu sơn, xanh), biển số đăng ký: 75C-1305; Số máy: 1ZR-2213124; Số khung: RZH114-9005290; Năm sản xuất: 1999; Nước sản xuất: Việt Nam
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 24/06/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 27/06/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau: 

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a.   Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Xe ô tô con 14 chỗ (nhãn hiệu Toyota, số loại Hiace, loại xe: khách, màu sơn, xanh), biển số đăng ký: 75C-1305; Số máy: 1ZR-2213124; Số khung: RZH114-9005290; Năm sản xuất: 1999; Nước sản xuất: Việt Nam. Năm đưa vào sử dụng (Theo SSKT): 1999.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá đang lưu giữ, bảo quản tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; địa chỉ: 34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; địa chỉ: 34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý theo Quyết định số 430/QĐ-ĐHH ngày 14/6/2019 của giám đốc Đại học Huế về việc thanh lý tài sản cố định; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 430/QĐ-ĐHH ngày 14/6/2019 của giám đốc Đại học Huế về việc thanh lý tài sản cố định; Quyết định số 1153/QĐ-ĐHSP ngày 06/6/2019 của hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế về việc phê duyệt hình thức xử lý tài sản và giá khởi điểm; Chứng thư thẩm định giá số 463/19/CT.SACC ngày 06/5/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn & Thẩm định giá Đông Nam về việc thẩm định giá trị còn lại của xe ô tô 14 chỗ; Giấy đăng ký xe ô tô số A0005250; Giấy chứng nhận kiểm định số KC8469238 (đã hết hiệu lực) và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản (trong giờ hành chính) đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2019 tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; địa chỉ: 34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Khách hàng có nhu cầu liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem vào ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2019).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 24/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng) Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản, lệ phí đăng ký, chuyển giao đối với tài sản – nếu có.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

c. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 24/6/2019 đến ngày 26/6/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc nộp vào tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

d. Bước giá (Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là: 200.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, thông báo đấu giá tài sản với điều kiện có đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Chứng minh nhân dân đối với cá nhân – Giấy đăng ký và CMND người đại diện đối với tổ chức), tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Không hạn chế số lần trả giá. Theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com hoặc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế