Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Xe ô tô con 14 chỗ (nhãn hiệu Toyota, số loại Hiace, loại xe: khách, màu sơn, xanh), biển số đăng ký: 75C-1305; Số máy: 1ZR-2213124; Số khung: RZH114-9005290; Năm sản xuất: 1999; Nước sản xuất: Việt Nam
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 26/07/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau: 

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a.   Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Xe ô tô con 14 chỗ (nhãn hiệu Toyota, số loại Hiace, loại xe: khách, màu sơn, xanh), biển số đăng ký: 75C-1305; Số máy: 1ZR-2213124; Số khung: RZH114-9005290; Năm sản xuất: 1999; Nước sản xuất: Việt Nam. Năm đưa vào sử dụng (Theo SSKT): 1999.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá đang lưu giữ, bảo quản tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; địa chỉ: 34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; địa chỉ: 34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý theo Quyết định số 430/QĐ-ĐHH ngày 14/6/2019 của giám đốc Đại học Huế về việc thanh lý tài sản cố định; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 430/QĐ-ĐHH ngày 14/6/2019 của giám đốc Đại học Huế về việc thanh lý tài sản cố định; Quyết định số 1153/QĐ-ĐHSP ngày 06/6/2019 của hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế về việc phê duyệt hình thức xử lý tài sản và giá khởi điểm; Chứng thư thẩm định giá số 463/19/CT.SACC ngày 06/5/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn & Thẩm định giá Đông Nam về việc thẩm định giá trị còn lại của xe ô tô 14 chỗ; Giấy đăng ký xe ô tô số A0005250; Giấy chứng nhận kiểm định số KC8469238 (đã hết hiệu lực) và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

2. Giá khởi điểm: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng) Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản, lệ phí đăng ký, chuyển giao đối với tài sản – nếu có.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com hoặc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế