Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Xe khách 29 chỗ HAECO COUNTY K29S, biển số đăng ký 75b-011.46, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 23/12/2015, hết niên hạn sử dụng vào năm 2034.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/06/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 24/06/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá xe ôtô, tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá:

STT

 

Tên tài sản/phương

tiện vận tải

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Chất lượng còn lại (%)

Hệ số hao mòn

vô hình

Giá trị còn lại (đồng)

1

Xe khách 29 chỗ HAECO COUNTY K29S, số người cho phép 29 người, động cơ diesel kiểu YC4FA130-30, thể tích làm việc của động cơ 8.980 cm3, số máy YC4FA130-30*

FC7FAE00159, số khung RLP2FMH4VEH000014, biển số đăng ký 75b-011.46, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 23/12/2015, hết niên hạn sử dụng vào năm 2034.

Chiếc

1

820.000.000

80

0,9

590.400.000

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

590.400.000

 

2. Nơi có tài sản đấu giá: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 010202 do  Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 23/12/2015.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 21/6/2019 tại 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 21/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Giá khởi điểm của tài sản: 590.400.000 đồng. Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng; chưa bao gồm phí trước bạ tài sản, phí đăng ký, đăng kiểm tài sản; chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

 8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 19/6/2019 đến 17 giờ 00 ngày 21/6/2019 vào các tài khoản số 129000015091 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

9. Bước giá: 2.000.000 đồng.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 24/6/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com