Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Tài sản trên đất của Công ty TNHH Đầu tư đa ngành Thành Lợi gồm công trình xây dựng, kho hàng, văn phòng làm việc, nhà nghỉ nhân viên, nhà xưởng tại thửa đất số 500, tờ bản đồ số 20 (tờ 33 cũ); Địa chỉ: Cụm Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề Hương Sơ, thành phố Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 05/06/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 08/06/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất của Công ty TNHH Đầu tư đa ngành Thành Lợi gồm công trình xây dựng, kho hàng, văn phòng làm việc, nhà nghỉ nhân viên, nhà xưởng tại thửa đất số 500, tờ bản đồ số 20 (tờ 33 cũ); Địa chỉ: Cụm Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế.

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 10.110.000.000 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng.

 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 05/6/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 30 ngày 08/6/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế./.