Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 41 Bà Triệu, phường xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 11:00 21/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 24/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thế chấp bảo đảm thu hồi vốn cho tổ chức tín dụng do ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (ABBANK), chuyển giao như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 41 Bà Triệu, phường xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, chi tiết tài sản như sau:

a. Thửa đất: Thửa đất số 283; Tờ bản đồ số 14.

- Địa chỉ thửa đất: 41 Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 649,2 m2 (sáu trăm bốn mươi chín phẩy hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 649,2 m2; Sử dụng chung: 0 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Được tặng cho đất, được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 570m2; công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 79,2m2

b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích xây dựng: 512,1 m2; - Diện tích sàn: 1.176,9 m2.

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

- Cấp (Hạng): III; - Số tầng: 03.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 42.792.300.000 đồng (bốn mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng). Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do người có tài sản chịu trách nhiệm kê khai nộp theo quy định; lệ phí trước bạ nhà, đất do người mua chịu trách nhiệm kê khai nộp theo quy định hiện hành. (Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... (nếu có) liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả).

3. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác găn liền với đất số CG 213911, số vào sổ cấp giấy CS/C1713-2017/14-065 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 02/6/2017. Đăng ký thay đổi thông tin chủ sở hữu ngày 19/7/2017 từ bà Nguyễn Thị Kim An cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Phương và bà Mai Thị Yến;

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:   

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại 41 Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế hoặc Trung tâm trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Trong giờ hành chính vào các ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2018 tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 11 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 19 tháng 12 năm 2018 đến 11 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 nộp vào tài khoản số 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABB) Chi nhánh Thừa Thiên Huế hoặc tài khoản số 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

c. Bước giá: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

7. Thời hạn, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến 11 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

            c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, số vòng đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

c. Phương thức đấu giá, số vòng đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng trả giá.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 - 0914077765, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế./.