Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thừa đất số 70, tờ bản đồ số 04; Địa chỉ: thôn Hải Trình, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 18/04/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 20/04/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức đấu giá Khu nhà đất như­ sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thừa đất số 70, tờ bản đồ số 04; Địa chỉ: thôn Hải Trình, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích sử dụng đất: 508,0 m2 (Trong đó: đất ở lâu dài: 400,0 m2; Đất nông nghiệp: 108,0 m2, thời hạn 20 năm, từ ngày 15/10/1993).

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 02 tầng, móng BTCT, diện tích 187,2 m2; Nhà ở 01 tầng, móng BTCT, diện tích: 83,6 m2.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Thừa đất số 70, tờ bản đồ số 04; Địa chỉ: thôn Hải Trình, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Phú Vang cấp ngày 04/9/2002.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 18/4/2018, tại thừa đất số 70, tờ bản đồ số 04; địa chỉ: thôn Hải Trình, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 18/4/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Giá khởi điểm của tài sản: 1.080.621.985 đồng (Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do người có tài sản chịu trách nhiệm kê khai nộp; Lệ phí trước bạ tài sản do người trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.        

Tiền đặt trước khách hàng nộp từ ngày 16/4/2018 đến 16 giờ 30 ngày 18/4/2018 vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Huế; Số 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

9. Bước giá: 20.000.000 đồng.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 18/4/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 ngày 20/4/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com