Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất của Công ty cổ phần kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế tại Địa chỉ thửa đất: 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 25/03/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 28/03/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm - Quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV) chuyển giao như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất của Công ty cổ phần kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế, chi tiết tài sản như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 30; tờ bản đồ số 12.

- Địa chỉ thửa đất: 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 748,0 m2 (Bảy trăm bốn mươi tám phẩy không mét vuông).

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 748,0 m2; Sử dụng chung: 0 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 23 tháng 12 năm 2043.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

b. Công trình, kiến trúc xây dựng:

- Diện tích xây dựng: 379,5 m2; - Diện tích sàn: 3.000,5 m2.

- Cấu trúc: Nhà làm việc 8 tầng + tầng hầm, móng, cột, sàn, mái bê tông cốt thép, tường rào bê tông cốt thép kết hợp cửa sắt; Năm hoàn thành: 2003.

2. Nơi có tài sản đấu giá: 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BC 256342 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày ngày 23 tháng 6 năm 2011.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:       

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 25/3/2019 tại 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV) hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong giờ hành chính để được hướng dẫn xem.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 18 đến ngày 22/3/2019 tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV) hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/3/2019 tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 19.958.245.000 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Trong đó: Các loại thuế khác và các khoản phí, chi phí khác bên có tài sản và bên trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Tiền đặt trước, bước giá;

a. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 25/3/2019 đến 17 giờ 00 ngày 27/3/2019 vào tài khoản số: 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

b. Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

9. Thời hạn, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời hạn, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 25/3/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, người mua được tài sản phải cam kết thực hiện một trong hai nội dung sau:

- Tiếp tục cho thuê tài sản đến hết thời hạn hợp đồng đối với 10 hợp đồng đang cho thuê (có phụ lục đính kèm).

- Bồi thường cho bên thuê theo đúng điều khoản trong từng hợp đồng thuê (có phụ lục đính kèm).

Trường hợp tài sản được chuyển giao cho người mua mua được tài sản trong thời gian mà Bên bàn giao đã nhận tiền thuê tài sản, Bên bàn giao cam kết hoàn trả lại cho người mua được tài sản số tiền thuê tài sản đã nhận tương ứng với thời gian thuê tài sản còn lại trong kỳ thanh toán (Kỳ thanh toán được hiểu theo thỏa thuận tại các hợp đồng thuê tài sản) và tiền đặt cọc đã nhận (nếu có).

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá, số vòng đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 ngày 28/3/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567 - 0913465254, Website: daugiatthue.com.