Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần Trường Sơn tại địa chỉ 169 đường Cách mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 06/05/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 09/05/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản Quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần Trường Sơn do Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà chuyển giao như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần Trường Sơn, chi tiết tài sản như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 71; Tờ bản đồ số: 19

- Địa chỉ: 169 đường Cách mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 1.666,0 m2 (Một nghìn một trăm sáu mươi sáu mét vuông)

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ;

- Thời hạn sử dụng đất đến ngày: 15/9/2043;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

b. Công trình xây dựng: Nhà văn phòng

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

 

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

1. Nhà văn phòng

248,8

552,1

Sở hữu riêng

Cấp 3

-/-

2. Nhà sinh hoạt nhân viên

94,8

94,8

Cấp 4

-/-

3. Nhà để xe

31,7

31,7

Cấp 4

-/-

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 115119 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 28/8/2014.

2. Nơi có tài sản đấu giá: 169 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 115119 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 28/8/2014.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 06/5/2019 tại 169 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 02/5/2019 đến ngày 04/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06/5/2019 tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

          6. Giá khởi điểm của tài sản: 2.038.898.000 đồng (Hai tỷ, không trăm ba mươi tám triệu, tám trăm chín mươi tám ngàn đồng).

         Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT được tính theo quy định hiện hành); Không bao gồm tiền thuê đất hàng năm, thuế chuyển nhượng tài sản và lệ phí trước bạ công trình trên đất, tài sản gắn liền với đất…

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Tiền đặt trước, bước giá;

a. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 06/5/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/5/2019 vào các tài khoản số 129000015091 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

b. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

9. Thời hạn, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời hạn, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 06/5/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 09/5/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567- 0913462524, Website: daugiatthue.com