Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá QSD đất tại Phường Tứ Hạ, Hương Vân, Hương Văn thị xã Hương Trà
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 08/04/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 11/04/2019 tại Hội trường UBND phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các phường Tứ Hạ, Hương Vân và phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá:

a. Phường Tứ Hạ: 03 lô đất.

- Khu quy hoạch vùng Ép Lạc cũ, TDP 9(TDP 10 cũ): 01 lô đất tại vị trí 1 đường Tống Phước Trị (C2), 1 mặt tiền.

- Khu quy hoạch phân lô TDP5 (TDP6 cũ): 02 lô đất, vị trí 1, đường Kim Trà - đoạn 1 (1C); 1 mặt tiền.

b. Phường Hương Vân: 03 lô đất tại Xứ đồng Đạc Dài, TDP Sơn Công 1, phường Hương Vân, vị trí 2 đường Khe Trái - Đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 11.5m.

c. Phường Hương Văn: 04 lô đất.

- Khu tái định cư Quốc lộ 1A, tổ dân phố Giáp Nhì: 01 lô đất, vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 10,5m (3C).

- Khu quy hoạch phân lô đất ở tại TDP Giáp Thượng: 01 lô đất 1 mặt tiền đường QH 5,0m và 02 lô đất 2 mặt tiền đường QH 7,5m và 5,0m.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại khu quy hoạch vùng Ép Lạc cũ, TDP 9(TDP 10 cũ); KHQ phân lô TDP5 (TDP6 cũ), phường Tứ Hạ; Xứ đồng Đạc Dài, TDP Sơn Công 1, phường Hương Vân; Khu tái định cư Quốc lộ 1A, tổ dân phố Giáp Nhì, khu quy hoạch phân lô đất ở tại TDP Giáp Thượng, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, địa chỉ: Đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1. Phường Tứ Hạ: 03 lô, trong đó: 01 lô đất tại khu quy hoạch vùng Ép Lạc cũ, TDP 9(TDP 10 cũ); 02 lô đất tại KHQ phân lô TDP5 (TDP6 cũ) cụ thể như sau:

 STT

Ký hiệu
lô đất (theo bản vẽ QH)

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

I

Khu quy hoạch vùng Ép Lạc cũ, TDP 9 (TDP 10 cũ), phường Tứ Hạ

1

50

 VT1 đường Tống Phước Trị (2C); 1 mặt tiền

239,0

2.500.000

597.500.000

80.000.000

20.000.000

II

Khu quy hoạch phân lô TDP 5 (TDP 6 cũ), phường Tứ Hạ 

2

2

VT 1, đường Kim Trà - đoạn 1 (1C); 1 mặt tiền

200,0

3.000.000

600.000.000

80.000.000

20.000.000

3

3

200,0

3.000.000

600.000.000

80.000.000

20.000.000

Tổng cộng 03 lô đất

1.797.500.000

 

 

2. Phường Hương Vân: 03 lô đất tại Xứ đồng Đạc Dài, TDP Sơn Công 1 cụ thể như sau:

 STT

Ký hiệu
lô đất (theo bản vẽ QH)

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

01

A18

VT2 đường Khe Trái - Đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 11.5m

300,0

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

02

A21

300,0

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

03

A23

300,0

600.000

180.000.000

30.000.000

10.000.000

Tổng cộng 03 lô đất 

540.000.000

 

 

3. Phường Hương Văn: 04 lô đất, trong đó 01 lô đất tại Khu tái định cư Quốc lộ 1A, tổ dân phố Giáp Nhì; 03 lô đất Khu quy hoạch phân lô đất ở tại TDP Giáp Thượng cụ thể như sau:

 STT

Ký hiệu
lô đất (theo bản vẽ QH)

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

I

Khu tái định cư Quốc lộ 1A, tổ dân phố Giáp Nhì, phường Hương Văn  

01

Lô 13 (LK 02)

VT1, 2 mặt tiền đường QH 10,5m (3C)

258,0

1.600.000

412.800.000

40.000.000

15.000.000

II

Khu quy hoạch phân lô đất ở tại TDP Giáp Thượng 1, phường Hương Văn  

02

A1

2 mặt tiền đường QH 7,5m và 5,0m

317,6

550.000

174.680.000

15.000.000

10.000.000

03

A2

 1 mặt tiền đường QH 5,0m

229,0

500.000

114.500.000

15.000.000

10.000.000

04

A3

1 mặt tiền đường QH 5,0m

212,0

500.000

106.000.000

15.000.000

10.000.000

Tổng cộng 04 lô đất

807.980.000

 

 

* Ghi chú chung: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến ngày 08 tháng 4 năm 2019 tại vị trí các lô đất thuộc khu quy hoạch vùng Ép Lạc cũ, TDP 9(TDP 10 cũ), khu quy hoạch phân lô TDP5 (TDP6 cũ), phường Tứ Hạ; Xứ đồng Đạc Dài, TDP Sơn Công 1, phường Hương Vân; Khu tái định cư Quốc lộ 1A, tổ dân phố Giáp Nhì, khu quy hoạch phân lô đất ở tại TDP Giáp Thượng, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 08 tháng 4 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 4 năm 2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 040013518108 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sacombank Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2019 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá nhiều thửa đất khác nhau. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà thống nhất với Trung tâm quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm quy chế đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, địa chỉ: Đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3777177 hoặc UBND các phường Tứ Hạ, Hương Vân và phường Hương Văn thị xã Hương Trà./.