Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá QSD đất Khu vực 9, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà - NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 11:00 11/01/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 14/01/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Huế chuyển giao, như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 143; Tờ bản đồ số: 26.

- Địa chỉ: Khu vực 9, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà.

- Diện tích: 762m2 (bảy trăm sáu mươi hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 762m2; Sử dụng chung: Không.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (ODT): 300m2; Đất vườn (LNK): 462m2.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Ghi chú: Diện tích đất nằm trong lộ giới đường tỉnh lộ 16: 145m2.

(Chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 910246 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp ngày 19 tháng 12 năm 2005; số vào sổ cấp GCN: H0981DS/KV9- Tứ Hạ).

2. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 910246 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp ngày 19 tháng 12 năm 2005; số vào sổ cấp GCN: H0981DS/KV9- Tứ Hạ.

3. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.576.457.300 đồng (một tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất. Người trúng đấu giá chịu lệ phí sang tên trước bạ và các chi phí khác theo quy định (nếu có).

4. Bước giá: 10.000.000 (mười triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan đến tài sản:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 01 năm 2019, tại Thửa đất số 143, tờ bản đồ 26, khu vực 9, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là số 46 đường Độc Lập, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

b. Thời gian, địa điểm xem giấy tờ liên quan đến tài sản: Xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 01 năm 2019 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 11 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà người tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 09 tháng 01 năm 2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2019 nộp vào một trong ba số tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 0161000279934 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 1000.10.797979 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

(Ghi chú: Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế trước 11 giờ 00 phút ngày 11/01/2019).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 11 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

            c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, số vòng đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

c. Phương thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0914192984, 0975001218, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Huế./.