Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá QSD đất Khu C thuộc khu dân cư đường quốc lộ 1A Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 21/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 24/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế chuyển giao, như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá:

- Thửa đất số: C18, tờ bản đồ số: KQH.

- Địa chỉ: Khu C thuộc khu dân cư đường quốc lộ 1A Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh TT Huế.

- Diện tích: 412,5 m(Bốn trăm mười hai phẩy năm mét vuông).

  - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 412,5 m; Sử dụng chung: Không.

  - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;  Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyện nhượng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

(Chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 450823 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 14 tháng 11 năm 2016).

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 4.600.000.000 đồng.

Giá khởi điểm không bao gồm: Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, phí trước bạ nhà đất và các khoản thuế...vv (nếu có).

3. Giấy tờ kèm theo tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 450823 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 14/11/2016.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến ngày 21/12/2018, tại Khu C thuộc khu dân cư đường quốc lộ 1A Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 ngày 21/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng. Khách hàng nộp đến 16 giờ 30 ngày 21/12/2018 và nộp vào tài khoản số 4009201002722 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế; Tài khoản số: 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 16 giờ 30 ngày 21/12/2018).

c. Bước giá: 100.000.000 đồng. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 ngày 21/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

         c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

c. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567 - 0913465254, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3823237./.