Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Khu nhà đất tại Thừa đất số 70, tờ bản đồ số 04; thôn Hải Trình, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 28/05/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 01/07/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà đất tại Thừa đất số 70, tờ bản đồ số 04; thôn Hải Trình, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Diện tích đất: 508 m2; Nhà 02 tầng, diện tích: 187,2 m2.

2.  Giá khởi điểm của tài sản: 789.895.630 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng.

4. Nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đến: 17 giờ 00 ngày 28/6/2019.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 15 giờ 00 ngày 01/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký đấu giá tài sản do Trung tâm phát hành, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định nêu trên.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com.