Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 30 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 05/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 08/08/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 30 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2) như sau:

1.      Tài sản đấu giá: 30 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế; cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cao độ sàn tầng 2 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; cốt nền so với đường nội bộ là +0,45m; độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 1,2m;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 110 m2: ≤ 80%.

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 200 m2: ≤ 75%.

Tên, số lượng, vị trí lô đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước các lô đất đấu giá:

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

1

682

16

Phường Hương Sơ, thành phố Huế

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

 

11.000.000

891.000.000

133.650.000

2

683

16

81,0

 

891.000.000

133.650.000

3

684

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

4

685

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

5

686

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

6

687

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

7

688

16

Phường Hương Sơ, thành phố Huế

81,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

 

11.000.000

891.000.000

133.650.000

8

689

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

9

690

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

10

691

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

11

692

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

12

693

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

13

694

16

81,0

 

 

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

 

11.000.000

891.000.000

133.650.000

14

695

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

15

696

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

16

697

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

17

698

16

81,

11.000.000

891.000.000

133.650.000

18

699

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

19

700

16

Phường Hương Sơ, thành phố Huế

81,0

 

 

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

 

11.000.000

891.000.000

133.650.000

20

701

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

21

702

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

22

703

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

23

704

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

24

705

16

81,0

11.000.000

891.000.000

133.650.000

25

706

16

108,0

11.000.000

1.188.000.000

178.200.000

26

712

16

108,0

 

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12,0 m

 

10.000.000

1.080.000.000

162.000.000

27

713

16

81,0

10.000.000

810.000.000

121.500.000

28

714

16

81,0

10.000.000

810.000.000

121.500.000

29

715

16

81, 0

10.000.000

810.000.000

121.500.000

30

716

16

81,0

10.000.000

810.000.000

121.500.000

Tổng số (30 lô đất)

2.484

 

 

  26.892.000.000

 

                   
2. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2020  tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 08/8/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất  trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com