Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 23 lô đất tại vị trí 1, vị trí 2 tuyến vào thôn Dương Nỗ Cồn, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/06/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 21/06/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Dương Nỗ Cồn, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá: 23 lô đất tại vị trí 1, vị trí 2 tuyến vào thôn Dương Nỗ Cồn, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Dương Nỗ Cồn, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Số
TT

Thửa đất số

Tờ BĐĐC

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu

(đồng/m2)

Giá khởi điểm               (đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

1

404

14

170

Vị trí 1, Tuyến vào thôn Dương Nỗ Cồn

800.000

136.000.000

21.000.000

2

405

14

170

800.000

136.000.000

3

406

14

195,5

800.000

156.400.000

4

407

14

195,5

800.000

156.400.000

5

408

14

170

800.000

136.000.000

6

409

14

170

800.000

136.000.000

7

450

14

205

800.000

164.000.000

8

451

14

209

800.000

167.200.000

9

452

14

301

800.000

240.800.000

10

377

14

195,5

800.000

156.400.000

11

378

14

170

800.000

136.000.000

12

379

14

170

800.000

136.000.000

13

402

14

195,5

Vị trí 2, Tuyến vào thôn Dương Nỗ Cồn

700.000

136.850.000

21.000.000

14

403

14

170

700.000

119.000.000

15

410

14

170

700.000

119.000.000

16

411

14

170

700.000

119.000.000

17

412

14

170

700.000

119.000.000

18

413

14

195,5

700.000

136.850.000

19

445

14

260

700.000

182.000.000

20

446

14

204

700.000

142.800.000

21

447

14

194

700.000

135.800.000

22

448

14

198

700.000

138.600.000

23

449

14

202

700.000

141.400.000

Tổng cộng: 23 lô đất

3.347.500.000

 

 

 Giá khởi điểm đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

          2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá; Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

 3. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 22/05/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc phân lô đất ở bán đấu giá tại thôn Dương Nỗ Cồn, xã Phú Dương, huyện Phú Vang; Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 19/07/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất trên địa bàn huyện Phú Vang;  Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 22/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang; Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 08/05/2019 của UBND huyện Phú Vang về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

 III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại vị trí các lô đất Khu quy hoạch dân cư thôn Dương Nỗ Cồn, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:      

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 18 tháng 6 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 55110002429999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

* Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2019 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

-  Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá nhiều lô đất (thửa) khác nhau, trong quá trình đấu giá nếu không đấu trúng lô này thì được chuyển qua đấu giá lô đất khác tương ứng với mức tiền đặt trước đã nộp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản được thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người đăng ký tham gia đấu giá được cấp một phiếu tham gia đấu giá tương ứng với số tiền đặt trước để vào phòng đấu giá và chỉ có hiệu lực cho một lần tham gia đấu giá. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu trên đơn giá m2; Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND xã Phú Dương, huyện Phú Vang