Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 20 lô đất, vị trí 1, 2 thôn Diên Đại, Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 15/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 18/10/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Diên Đại, Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá: 20 lô đất, vị trí 1, 2 thôn Diên Đại, Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch thôn Diên Đại, Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

TT

Ký hiệu lô số

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền               (đồng/lô)

Tiền đặt trước        (đồng/lô)

 
 

A. Thôn Diên Đại

 

1

100

180

Vị trí 2, Khu vực 1 tuyến Bê tông chính liên xã

600.000

108.000.000

20.000.000

 

2

101

180

600.000

108.000.000

 

3

102

180

600.000

108.000.000

 

4

103

180

600.000

108.000.000

 

5

104

180

600.000

108.000.000

 

6

105

180

600.000

108.000.000

 

7

106

180

600.000

108.000.000

 

8

107

215,5

650.000

140.075.000

28.000.000

 

9

108

215,5

650.000

140.075.000

 

10

109

180

600.000

108.000.000

20.000.000

 

11

110

180

600.000

108.000.000

 

12

111

180

600.000

108.000.000

 

13

112

180

Vị trí 1, Khu vực 1 tuyến Bê tông chính liên xã

850.000

153.000.000

30.000.000

 

14

113

180

850.000

153.000.000

 

15

114

180

850.000

153.000.000

 

16

115

215,5

900.000

193.950.000

38.000.000

 

17

116

215,5

900.000

193.950.000

 

B. Thôn Xuân Ổ

 

18

724

167

Vị trí 1, Khu vực 2 các tuyến chính các thôn

350.000

58.450.000

10.000.000

 

19

725

153

350.000

53.550.000

 

20

726

180

360.000

64.800.000

 

Tổng cộng: 20 lô đất

 

2.383.850.000

 

 

Giá khởi điểm (đơn giá) trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá.

 III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 15/10/2019, tại vị trí các lô đất Khu quy hoạch dân cư thôn Diên Đại, Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 15/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:         

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô/hồ.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp từ ngày 15/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 17/10/2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo này (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 17/10/2019).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 15/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 15/10/2019 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

-  Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Thông báo này. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 18/10/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên, đấu trên đơn giá m2, không hạn chế số vòng.