Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 17 lô đất tại Khu dân cư thôn Phú Lễ, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 11/03/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Quảng Phú
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 14/03/2019 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Quảng Phú

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư thôn Phú Lễ, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

I. Số lô, vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và  nơi có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá: 17 lô đất tại Khu dân cư thôn Phú Lễ, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Vị trí, địa điểm khu đất đấu giá:

a. Thôn Phú Lễ: Vị trí 2, đường tỉnh lộ 11A đoạn từ giáp danh xã Phong Hiền đến đường tránh lũ; Đặc điểm: các lô đất nằm trên tuyến đường rộng 4m.

b. Thôn Hạ Lang: Vị trí 2, đường ven sông Bồ, đoạn từ Ngã ba Nhà ông Thạnh đến Nhà bia ghi danh xã; Đặc điểm: các lô đất nằm trên tuyến đường quy hoạch 16,5m; đường đã được nhựa hóa rộng 3,5m.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: tại Khu dân cư thôn Phú Lễ, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

TT

Ký hiệu lô đất


hiệu
thửa
đất

TB
đồ
số

Diện tích

(m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

a. Khu dân cư thôn Phú Lễ, tờ bản đồ 5 (Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 13/7/2015)

1

Lô 10

1026

5

304,0

VT  2, Tỉnh lộ 11A đoạn ráp danh xã Phong Hiền đến đường tránh lũ

800.000

243.200.000

30.000.000

6.000.000

2

Lô 11

1027

5

257,0

800.000

205.600.000

30.000.000

6.000.000

3

Lô 12

1028

5

277,0

800.000

221.600.000

30.000.000

6.000.000

b. Khu dân cư thôn Hạ Lang

4

11

T348

26

204,4

Vị trí 1

900.000

183.960.000

20,000,000

6.000.000

5

12

T349

26

205,3

Vị trí 2, đường ven sông Bồ, đoạn từ Ngã ba Nhà ông Thạnh đến nhà bia ghi danh xã

850.000

174.505.000

18.000.000

6.000.000

6

13

T350

26

203,4

800.000

162.720.000

18.000.000

6.000.000

7

14

T351

26

199,6

800.000

159.680.000

18.000.000

6.000.000

8

15

T352

26

216,8

800.000

173.440.000

18.000.000

6.000.000

9

17

T354

26

153,3

800.000

122.640.000

18.000.000

6.000.000

10

18

T355

26

150,6

800.000

120.480.000

18.000.000

6.000.000

11

19

T356

26

145,9

800.000

116.720.000

18.000.000

6.000.000

12

20

T357

26

169,8

600.000

101.880.000

15.000.000

6.000.000

13

21

T358

26

150,8

1.100.000

165.880.000

20.000.000

6.000.000

14

22

T359

26

151,1

1.100.000

151.100.000

20.000.000

6.000.000

15

23

T360

26

149,4

1.100.000

149.400.000

20.000.000

6.000.000

16

24

T361

26

147,7

1.100.000

147.700.000

20.000.000

6.000.000

17

25

T362

26

163,7

1.100.000

163.700.000

20.000.000

6.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

2.764.205.000

 

 

 

 

 

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 11/3/2019 tại Khu dân cư thôn Phú Lễ, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 11/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ/lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/hồ sơ/lô đất có giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại Mục II Thông báo đấu giá này từ ngày 11/3/2019 đến 17 giờ 00 ngày 13/3/2019.

- Nộp vào tài khoản số: 017959899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Liên Việt Post-Bank Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Hoặc tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

  a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

  - Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 11/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND xã Quảng Phú.

  - Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 11/3/2019 tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND Quảng Phú.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, số vòng đấu giá và phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 14/3/2019 tại Hội trường UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá không hạn chế số vòng; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ  tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND xã Quảng Phú