Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 12 lô đất Khu quy hoạch thôn Mong A, Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 17/12/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vinh Thái
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 20/12/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vinh Thái

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Mong A, Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá

1. Tổng số lô đất đấu giá: 12 lô đất.

2. Vị trí: Khu quy hoạch thôn Mong A, Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

II. Mức giá tối thiểu, tiền đặt trước và bước giá

1.     Mức giá tối thiểu, tiền đặt trước

 

Số
TT

Ký hiệu Lô số

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền               (đồng/lô)

Tiền đặt trước        (đồng/lô)

 
 

    A. Thôn Mong A (Thửa đất số 545, tờ BĐ số 10)

 

 

 

1

649

200

Vị trí 1, khu vực 1 (Tuyến đường bê tông thôn Mong A)

300.000

60.000.000

10.000.000

 

2

650

200

300.000

60.000.000

 

    B. Thôn Mong A (Thửa đất số 123, tờ BĐ số 10)

 

 

 

3

640

190

Vị trí 1, khu vực 1 (Tuyến đường bê tông thôn Mong A)

300.000

57.000.000

10.000.000

 

4

641

190

300.000

57.000.000

 

C. Thôn Diêm Tụ (Thửa đất số 2,3,12,17, tờ BĐ số 5)

 

 

 

5

458

200

Vị trí 1, khu vực 1 (Tuyến đường bê tông thôn Diêm Tụ)

350.000

70.000.000

14.000.000

 

6

459

200

350.000

70.000.000

 

7

460

200

350.000

70.000.000

 

8

461

215,5

350.000

75.425.000

 

9

462

215,5

350.000

75.425.000

 

10

463

200

350.000

70.000.000

 

11

466

215,5

350.000

75.425.000

 

12

467

200

350.000

70.000.000

 

Tổng cộng

 

810.275.000

 

 

(Mức giá  trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Mong A, Diêm tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá  đến ngày 19/12/2018 tại vị trí các lô đất ở thôn Mong A, Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 30 ngày 17/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Vinh Thái.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại điểm 1 mục II Thông báo này từ ngày 17/12/2018 đến 11 giờ 00 ngày 19/12/2018 và nộp vào tài khoản số: 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 16 giờ 30 ngày 17/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Vinh Thái.

- Từ 13 giờ 00 đến 16 gờ 30 ngày 17/12/2018 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND xã Vinh Thái, huyện Phú Vang.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 20/12/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

3. phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang, điện thoại: 0234.3958780; UBND xã Vinh Thái, huyện Phú Vang