Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 11 lô đất tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ; Hội trường Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 21/10/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

STT

Ký hiệu
lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Khu vực - vị trí

Diện
 tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước
 (đồng)

Bước giá (đồng)

Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ

1

17

782

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

239,0

3.000.000

717.000.000

80.000.000

25.000.000

2

18

783

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

241,6

3.000.000

724.800.000

80.000.000

25.000.000

3

19

784

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

235,3

3.000.000

705.900.000

80.000.000

25.000.000

4

20

785

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

235,1

3.000.000

705.300.000

80.000.000

25.000.000

5

21

786

8

VT1 đường QH 11,5m; 2 mặt tiền QH 11,5m

217,2

3.200.000

695.040.000

80.000.000

25.000.000

6

22

787

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

188,4

3.000.000

565.200.000

80.000.000

25.000.000

7

23

788

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

188,6

3.000.000

565.800.000

80.000.000

25.000.000

8

24

789

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

188,3

3.000.000

564.900.000

80.000.000

25.000.000

9

25

790

8

VT1 đường QH 11,5m; 2 mặt tiền QH 11,5m và QH 6,0m

222,1

3.100.000

688.510.000

80.000.000

25.000.000

10

26

791

8

VT1 đường QH 6,0m; 1 mặt tiền

170,5

2.500.000

426.250.000

80.000.000

25.000.000

11

27

792

8

VT1 đường QH 6,0m; 1 mặt tiền

172,3

2.500.000

430.750.000

80.000.000

25.000.000

         

2298,4

 

6.789.450.000

   
 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại vị trí các lô đất (11 lô đất) thuộc Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:  

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 16/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 18/10/2019 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế: Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 18/10/2019.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 18/10/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 21 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ; Địa chỉ phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.