Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 10 lô QSD đất thị trấn Sịa
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 11:00 21/12/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 24/12/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Stt

Ký hiệu lô đất theo bản vẽ quy hoạch

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

1

Lô E15

215,8

Vị trí 2, đường Nguyễn Vịnh đoạn từ giáp Tỉnh lộ 4 đến ngã tư đường tránh lũ

1.200.000

258.960.000

8.000.000

39.000.000

2

Lô E16

233,0

1.200.000

279.600.000

8.000.000

39.000.000

3

Lô E17

234,5

1.200.000

281.400.000

8.000.000

39.000.000

4

Lô E18

236,0

1.200.000

283.200.000

8.000.000

39.000.000

5

Lô E19

237,4

1.200.000

284.880.000

8.000.000

39.000.000

6

Lô E20

239,4

1.200.000

287.280.000

8.000.000

39.000.000

7

Lô E21

241,1

1.200.000

289.320.000

8.000.000

39.000.000

8

Lô E22

243,0

1.200.000

291.600.000

8.000.000

39.000.000

9

Lô E23

244,8

1.200.000

293.760.000

8.000.000

39.000.000

10

Lô E24

246,4

1.200.000

295.680.000

8.000.000

39.000.000

Tổng cộng: 10 lô

2.845.680.000