Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 07 lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 26/10/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lượng, đặc điểm thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá, người có tài sản đấu giá:

1. Số lượng lô đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có đất đấu giá: 07 lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất: Đất quy hoạch phân lô; Hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

1.  Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

Stt

Ký hiệu lô đất

Vị trí - Loại đường

Diện tích
(m2)

Đơn giá
(đồng/m²)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Đấu giá đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài:

1

Thửa đất số 397 (Lô L9 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

89,7

8.200.000

735.540.000

140.000.000

30.000.000

2

Thửa đất số 398 (Lô L10 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

92,4

8.200.000

757.680.000

140.000.000

30.000.000

3

Thửa đất số 399 (Lô L11 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

97,8

8.200.000

801.960.000

140.000.000

30.000.000

4

Thửa đất số 400 (Lô L12 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

105,3

8.200.000

863.460.000

140.000.000

30.000.000

5

Thửa đất số 401 (Lô L13 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

113,1

8.200.000

927.420.000

140.000.000

30.000.000

6

Thửa đất số 402 (Lô L14 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

120,6

8.200.000

988.920.000

140.000.000

30.000.000

7

Thửa đất số 403 (Lô L15 - Khu đất xen ghép thửa số 354) tờ bản đồ số 43, phường An Tây

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 11,5m và 6,0m

140,3

8.600.000

1.206.580.000

200.000.000

40.000.000

 

Tổng cộng

 

759,2

 

6.281.560.000

 

 

 

Ghi chú: Giá khởi điểm đấu giá trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

2. Tiền đặt trước: Là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 23/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 25/10/2019 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 25/10/2019.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô đất.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, giấy tờ có liên quan; Bán hồ sơ tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại địa điểm: Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43 (07 lô đất) đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo đấu giá phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com