Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ ĐẤT PHƯỜNG PHÚ BÀI, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 25/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 28/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chuyển giao, như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số: 160; Tờ bản đồ số: 19; Địa chỉ thửa đất: phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 163,0m2; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng: 108,0m2      ; Diện tích sàn: 108,0m2.

2. Giá khởi điểm: 805.000.000 đồng.

          3. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

          4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm, với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm.

          Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.