Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

ĐẤU GIÁ 17 LÔ ĐẤT KHU QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG THỦY XUÂN, PHƯỜNG ĐÚC, HƯƠNG SƠ VÀ AN ĐÔNG, THÀNH PHỐ HUẾ.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 26/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 29/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

 

Đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại phường Thủy Xuân và phường Phường Đúc, phường Hương Sơ, phường An Đông, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. Số lượng, đặc điểm thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

1. Số lượng thửa đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

- Khu đất xen ghép tờ bản đồ số 01, phường Thủy Xuân và tờ bản đồ số 20, phường Phường Đúc, thành phố Huế tại vị trí địa điểm tiếp giáp với Khu tái định cư Lịch Đợi: 03 lô đất.

- Thửa đất số 449 tờ bản đồ số 19, phường Hương Sơ, thành phố Huế tại Kiệt 128 đường Nguyễn Văn Linh: 01 lô đất.

- Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế tại vị trí địa điểm tiếp giáp với Khu nhà ở An Đông: 13 lô đất.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

5. Thông tin quy hoạch xây dựng:

a. Khu đất xen ghép tờ bản đồ số 01, phường Thủy Xuân và tờ bản đồ số 20, phường Phường Đúc: Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6564/QĐ-UBND ngày 19/10/2017, cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với tuyến đường quy hoạch 26,0m: Trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với tuyến đường quy hoạch 16,5m: Lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

- Mật độ xây dựng: ≤ 75%.

- Chiều cao công trình: ≤ 04 tầng và ≤ 18,0m.

- Cốt nền so với vỉa hè:

+ Trường hợp công trình trùng với chỉ giới đường đỏ: +0,2m.

+ Trường hợp công trình lùi so với chỉ giới đường đỏ: +0,45m.

- Độ vươn tối đa của ban công: 1,4m (Không được che chắn tạo thành lôgia hay buồng phòng).

- Ngoài những quy định trên, việc xây dựng công trình phải tuân thủ theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

b. Thửa đất số 449 tờ bản đồ số 19, phường Hương Sơ: Thực hiện theo quy định tại Công văn số 824/QLĐT-QH ngày 24/6/2016 của Phòng Quản lý Đô thị về việc cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với đường dự kiến quy hoạch có lộ giới 13,5m: lùi ≥ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với đường dự kiến quy hoạch có lộ giới 16,5m: lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

- Chiều cao xây dựng: ≤ 18m (4 tầng).

- Mật độ xây dựng thuần (net-to):

 

Diện tích lô đất (m2/căn nhà)

≤100

200

300

500

≥1000

Mật độ xây dựng tối đa (%)

75

70

60

50

40

         

- Cốt: +0,45m so với cao độ vỉa hè.

Điều kiện để tách thửa đất: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ≥ 100m2.

c. Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông: Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 25/10/2007, cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng:

Lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ, riêng đường 24m và đường 26m chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ. Đối với mương nước chỉ giới xây dựng trùng ranh giới khu đất

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với đất ở có diện tích ≤100m2 là: ≤85%.

+ Đối với đất ở có diện tích từ 100m2 đến 200m2 là: ≤75%.

+ Đối với đất ở có diện tích ≥200m2 là: ≤60%.

- Tầng cao công trình: Nhà ở  phân lô tầng cao trung bình từ 2-4 tầng, cao độ sàn tầng 2 là 3,9m, các tầng còn lại 3,6m. Cốt nền so với vỉa hè là 0,45m. Độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 1,5m.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

II. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá đất khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích
(m2)

Đơn giá (đồng/m²)

Giá đất khởi điểm đấu giá

(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Vị trí - Loại đường

 

Đấu giá đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài: 17 lô đất

I

Khu đất xen ghép tờ bản đồ số 01, phường Thủy Xuân và tờ bản đồ số 20, phường Phường Đúc: 03 lô

1

Thửa đất số 58 (Lô 01) - Khu đất xen ghép tờ bản đồ số 01, phường Thủy Xuân và tờ bản đồ số 20, phường Phường Đúc 

117,5

7.500.000

881.250.000

130.000.000

30.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

2

Thửa đất số 59 (Lô 02) - Khu đất xen ghép tờ bản đồ số 01, phường Thủy Xuân

174,5

9.000.000

1.570.500.000

230.000.000

50.000.000

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 26,0m và 16,5m

3

Thửa đất số 60 (Lô 03) - Khu đất xen ghép tờ bản đồ số 01, phường Thủy Xuân và tờ bản đồ số 20, phường Phường Đúc 

133,4

7.000.000

933.800.000

130.000.000

30.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 16,5m

II

Khu đất xen ghép phường Hương Sơ: 01 lô

4

Thửa đất số 449 tờ bản đồ số 19 tại Kiệt 128 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ

447,5

3.675.000

1.644.562.000

250.000.000

50.000.000

Vị trí 2, đường Nguyễn Văn Linh

III

Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông: 13 lô

5

Thửa đất số 900 (Lô D7 - Khu  định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

6

Thửa đất số 901 (Lô D8 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

7

Thửa đất số 902 (Lô D9 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

8

Thửa đất số 903 (Lô D10 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

9

Thửa đất số 904 (Lô D11 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

10

Thửa đất số 905 (Lô D12 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

11

Thửa đất số 906 (Lô D13 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

12

Thửa đất số 907 (Lô D14 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

13

Thửa đất số 908 (Lô D15 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

14

Thửa đất số 909 (Lô D16 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

150,0

22.050.000

3.307.500.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

15

Thửa đất số 910 (Lô D17 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

142,5

22.050.000

3.142.125.000

500.000.000

70.000.000

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m

16

Thửa đất số 911 (Lô D18 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

207,1

23.100.000

4.784.010.000

800.000.000

100.000.000

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 26,0m và 12,0m

17

Thửa đất số 950 (Lô A20 - Khu định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

147,8

9.450.000

1.396.710.000

250.000.000

30.000.000

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 12,0m và 12,0m

 

Tổng cộng

2.870,3

 

47.427.957.000

     

* Ghi chú:

+ Đối với các lô đất thuộc Khu đất xen ghép tờ bản đồ số 01, phường Thủy Xuân và tờ bản đồ số 20, phường Phường Đúc: Giá đất khởi điểm đấu giá trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

+ Đối với thửa đất số 449 tờ bản đồ 19, phường Hương Sơ và các lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông: Giá đất khởi điểm đấu giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định. Số tiền trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm lệ phí trước bạ về đất. Người trúng đấu giá phải nộp thêm lệ phí trước bạ về đất (theo giá trúng đấu) theo quy định hiện hành.

+ Chi phí liên quan đến việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do người trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành.

2. Tiền đặt trước là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 26/12/2018 đến 17 giờ 00 ngày 28/12/2018 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các tài khoản:

- Hoặc số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABB) Chi nhánh Thừa Thiên Huế;

- Hoặc số tài khoản 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô đất.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Xem tài sản đấu giá tại thực địa: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 26/12/2018 tại thửa đất đấu giá.

2. Xem hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 26/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 26/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 26/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ với các điều kiện: Có đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Tổ chức đấu giá tài sản ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2018.

2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục không hạn chế số vòng đấu giá cho đến khi không còn người có nhu cầu đấu giá tiếp. Người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

VIII. Cơ quan có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản:

1. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3501567 - Website: http://daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com

THÔNG BÁO

Về việc dừng tổ chức đấu giá 05 lô đất thuộc Khu định cư

Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế đã có Thông báo số 305/TB-TTPTQĐ ngày 06/12/2018 về việc đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 13 lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế. Hiện nay được sự đồng ý cho phép của UBND thành phố Huế về kế hoạch đấu giá, sử dụng các lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố xin thông báo như sau:

- Dừng tổ chức đấu giá 05 lô đất thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông theo Thông báo số 305/TB-TTPTQĐ ngày 06/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, gồm có: Lô D7, Lô D8, Lô D9, Lô D10, Lô D11.

- Đối với 08 lô đất còn lại thuộc Khu định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông,  03 lô đất tại phường Thủy Xuân và phường Phường Đúc và 01 lô đất tại phường Hương Sơ theo Thông báo số 305/TB-TTPTQĐ ngày 06/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố thì vẫn tổ chức đấu giá theo như Thông báo.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo để các hộ gia đình, cá nhân được biết khi đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và để các tổ chức, đơn vị thực hiện niêm yết công khai Thông báo này cho đến hết ngày 29/12/2018./.