Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dung đất tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 21/02/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

a. Thửa C chưa đánh số, tờ bản đồ 67, thôn Phụng Chánh 2: 04 lô đất.

- Vị trí: Nằm vị trí 1, khu vực 2, xã Vinh Hưng.

- Hiện trạng tuyến đường quy hoạch số 5 rộng 7,5m, có điều kiện thuận lợi trong việc cấp điện, cấp nước.

- Thông tin quy hoạch: thực hiện theo Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Khu dân cư xóm Tự Giáp, thôn Phụng Chánh: 01 lô đất.

- Vị trí:  Nằm xen ghép trong khu dân cư, thuộc khu vực 2, vị trí 1, xã Vinh Hưng.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng tuyến đường số 2 và tuyến số 1 là đường bê tông, có đầy đủ điều kiện cấp điện, nước

c. Khu dân cư 5, thôn Phụng Chánh: 01 lô đất.

- Vị trí: Thuộc vị trí 1 đường nội thôn Phụng Chánh, xã Vinh Hưng (thuộc KV2 - VT1 nông thôn).

- Hạ tầng kỹ thuật: tương đối đầy đủ, đã có điện, nước và đường giao thông.

* Danh mục loại đất: Đất ở. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước :

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Số thửa

Số tờ

Diện tích (m2/lô)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

I

Thửa đất số C (chưa có tên), TBĐ số 67, tại thôn Phụng Chánh 2

1

Lô số C01

182

68

373,2

400.000

149.280.000

21.000.000

6.000.000

2

Lô số C02

183

68

358,8

400.000

143.520.000

20.000.000

6.000.000

3

Lô số C03

184

68

454,8

400.000

181.920.000

25.000.000

7.000.000

4

Lô số C04

185

68

481,2

400.000

192.480.000

27.000.000

8.000.000

II

Khu dân cư xóm Tự Giáp, thôn Phụng Chánh

5

Lô số B4

279

67

194,4

350.000

68.040.000

14.000.000

3.000.000

III

Khu dân cư 5, thôn Phụng Chánh

6

Lô số E5

274

67

115,5

350.000

40.425.000

8.000.000

2.000.000

Tổng cộng: 06 lô đất.

   

775.665.000

   
 

(Mức giá khởi điểm 04 lô đất thửa đất số C (C01, C02, C03, C04  chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định; Mức giá khởi điểm các lô đất B4, E5 đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

 (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 18/02/2020 đến 17 giờ 00 ngày 20/02/2020 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 20/02/2020.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 18/02/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 21 tháng 02 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.